jazz

Tijdens haar vergadering van 25 februari 2019 is het bestuur van de Stichting Laren Jazz tot de conclusie gekomen dat het festival in zijn huidige vorm geen toekomst meer heeft.

Het bestuur heeft daarom - unaniem maar met pijn in het hart -besloten de Stichting Laren Jazz op te heffen.

Het stichtingsbestuur zal het resterende bedrag in kas dat na aftrek van de verwachte liquidatiekosten conform statuten beschikbaar laten komen aan mogelijke beneficianten van de Stichting Laren Jazz. Dit zijn op de eerste plaats instellingen die musici met een beperking ondersteunen. En daarnaast de gemeente Laren en het Singer-complex met als doelstelling Laren het kloppend hart van jazzminnend Nederland te maken.

De drie participanten in de Stichting Laren Jazz : Singer Laren, Lions Club Crailo en Rotary Club Laren Blaricum zijn verzocht bestedingsvoorstellen te doen conform bovenstaande stichtings doelstellingen.

Het bestuur van Stichting Laren Jazz zal de ingediende doelen toetsen aan de criteria om vervolgens te komen tot een besluit van toekenning. Dit besluit zal de participanten medegedeeld worden en zal op deze website gecommuniceerd worden. Vervolgens zal het bestuur de communicatie met de goede doelen verzorgen alsmede de toegekende bedragen aan hen overmaken.

Daarna zal het bestuur overgaan tot liquidatie van de Stichting.

Wij zijn heel veel dank verschuldigd aan allen die hebben meegewerkt aan 15 succesvolle jaren Laren Jazz.