HET GOEDE DOEL

Laren Jazz is enerzijds een geliefd muziekfestijn dat voor plezier en inspiratie zorgt. Anderzijds is het is een methode om geld bijeen te brengen voor prijzenswaardige doelen.

De afgelopen jaren is het door het sponsordiner telkens weer mogelijk gebleken voldoende fondsen te werven om significante bedragen te kunnen schenken aan tal van maatschappelijk en cultureel belangrijke initiatieven.in 2015 werden onderstaande Goede Doelen ondersteund
Amsterdams Conservatorium

Het Amsterdams Conservatorium is in Nederland een van de belangrijkste instituten op het gebied van muzikale vorming. Vanuit het onderkomen aan het IJ worden talenten gekoesterd en geschoold. De uit studenten samengestelde big band die tijdens Laren Jazz 2015 te horen is, maakt duidelijk hoe veelzijdig de opleiding is. Laren Jazz ondersteunt dit jaar het Amsterdams Conservatorium met een donatie voor het oprichten van een studiebeurzenfonds voor jong talent door talentvolle musici van het Conservatorium Amsterdam een masterclass in het buitenland te laten volgen, door een jaarlijkse bijdrage uit het Dolf van den Brink fonds.

Stichting Papageno

Aaltje en Jaap van Zweden richtten in 1997 de Stichting Papageno op om ouders van kinderen met autisme te helpen bij geschikte behandelmethodes voor hun kind. De stichting is een onafhankelijke stichting en werkt ongesubsidieerd en zonder winstoogmerk .Na 18 jaar is de Stichting Papageno uitgegroeid tot een kenniscentrum met verschillende richtingen waarin muziek natuurlijk de hoofdrol speelt. Op 26 augustus 2015 opent Koningin Máxima het Papageno Huis in Laren, waar muziek ook een hoofdrol speelt. Papageno Huis is een een plek voor gewone en buitengewone jongeren om te wonen, te werken en te genieten!

Speciale kinderen en muziekeducatie

Kinderen uit het speciaal (voortgezet) onderwijs leren op een andere manier dan kinderen uit het regulier onderwijs. Als het gaat om muziekeducatie zijn zij meestal niet gebaat bij de ‘klassieke’ manier van muziekles, het leren van het notenschrift of het leren bespelen van een bepaald instrument. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat deze kinderen niet muzikaal zijn, integendeel! De muzikaliteit moet alleen op een andere manier worden gestimuleerd. Stichting Papageno maakt gebruik van de methode Collaborative Creative Practice (creatieve beoefening door samenwerking). Kinderen creëren aan de hand van muzikale oefeningen zelf het materiaal voor een nieuwe compositie, die zij uiteindelijk samen uitvoeren. Het is een laagdrempelige aanpak waarmee iedereen muziek kan maken, ongeacht muzikale voorkennis.

Het Robertshuis

Stichting het Robertshuis is een gecertificeerd zorgcentrum dat een breed scala aan zorgonderdelen voor kinderen, jeugdigen en (jong-)volwassenen met een stoornis biedt. Met erkende behandelmethoden worden spectaculaire resultaten behaald. Deze doelgroep heeft zorg op maat nodig die vaak binnen de bestaande zorg niet geboden kan worden. Ook kinderen, jeugdigen en (jong-)volwassenen (met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, ADHD, ODD of een hechtingsstoornis) die veel structuur en duidelijkheid nodig hebben, kunnen in een rustige setting terecht.

Muziektherapie

Een ervaren en gespecialiseerde muziektherapeute leert het kind met zijn autisme spelenderwijs de facetten van muziek, geluiden, instrumenten bij. Er zijn diverse muziekinstrumenten aanwezig waar het kind ook les in kan krijgen, zoals harp, piano, akoestische gitaar, electrische gitaar, trommels, etc. Muziek zorgt voor een verhoogde betrokkenheid en interesse bij kinderen met autisme. Het muzikale geheugen en toonhoogte is bij kinderen met autisme evengoed of zelfs beter ontwikkeld als bij kinderen die zich normaal ontwikkelen. De muziektherapie sluit hier prima bij aan.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.